Historia

m/s J.L. Runeberg byggdes 1912 på Sandvikens Skeppsdocka Ab och hette ursprungligen s/s Helsingfors Skärgård. Denna skärgårdsångare trafikerade ursprungligen västerut från Helsingfors, till Porkala. På 1930-talet bytte fartyget namn till s/s J.L. Runeberg och sattes för första gången i Borgåtrafik.

m/s J.L. Runeberg / s/s Helsingfors Skärgard

Fartyget har under årens lopp haft många olika ägare och fått tjänstgöra som bl.a. transportfartyg för militären, som Högholmsfärja och utflyktsbåt. Den har utsatts för flere grundstötningar, varit skrotningshotad och stått upplagd på land i flere år. På 1960-talet rustades fartyget upp och fick dieselmotor. Därefter kom fartyget på nytt i trafik mellan Helsingfors och Borgå.

År 1986 kom den slitna och trötta m/s J.L. Runeberg i Rederi Ab J.L. Runebergs ägo. De entusiastiska ägarna rustade upp fartyget med hjälp av många vänner och talkoandan var stor. Noggrant underhålls- och restaureringsarbete har fortsatt varje vinter med högaktande av gamla traditioner. Det 107-åriga fartygets framtid ser ljus ut!

Runeberg historia